Tjänster
Vad kan vi erbjuda mer än den rutinmässiga motorservicen?

  • Mindre reparationer av RIB-båtar
  • Installation av marinelektronik
  • Försäkringsåtaganden så som grundstötning, stöld, skadegörelse
  • Felsökning av elsystem samt nybyggnation
  • Mindre plastskador
  • Motor- & växelhusservice på plats


Motor &

VäxelhusserviceRib

ReparationNymontage

NyinstallationerCopyright © Alla rättigheter förbehållna